Menu
Aurel Stodola Top1
Aurel_stodola_top1
Geohistory1
Turbina

Vedeli ste, že konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete bol Slovák?

Bol to slovenský fyzik, ktorý sa narodil v r. 1859 v Liptovskom Mikuláši a jeho meno je Aurel Stodola.
Vo svojej činnosti sa zameriaval na oblasť teórie automatickej regulácie strojov, položil vedecké základy projekcie stavby parných a spaľovacích turbín. Pre paru vypočítal a aplikoval tzv. Mollierov entropický diagram, ktorý stále dopĺňal. Bol profesorom Alberta Einsteina.

Ako už bolo spomínané, Aurel Stodola bol konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody z jazera

Zdroj: Internet