Menu
TEP1 640 Tepelne Cerpadlo Rez
TEP1-640-tepelne-cerpadlo-rez
TEP8-530-dom_vrt
Vrt K Domu

1) Nezávislosť na cenách energií
S tepelným čerpadlom budete nezávislí na cenách energií. Náklady na energie a palivo budú v budúcnosti neustále vzrastať podobným tempom ako v posledných rokov. Akékoľvek zvyšovanie cien sa prevádzky tepelného čerpadla dotkne iba okrajovo. Väčšinu tepelnej energie bude tepelné čerpadlo zdarma čerpať z okolia – zo zeme, z vody alebo vzduchu.

2) Ekonomické vykurovanie domu
Tepelné čerpadlo dokáže v mnohých prípadoch usporiť až neuveriteľných 80% nákladov za energie. Svojimi nízkymi prevádzkovými nákladmi prináša tepelné čerpadlo užívateľovi veľké úspory a tým zabezpečujú rýchlu návratnosť vynaloženej investície.

3) Nízka sadzba za elektrinu pre celú domácnosť
Každému, kto sa rozhodne pre tepelné čerpadlo, pridelia energetické spoločnosti veľmi výhodnú dvojtarifnú sadzbu dodávky elektrickej energie nielen pre vlastné vykurovanie, ale i pre celú domácnosť. Vďaka tomu výrazne znížite náklady nielen na vykurovanie, ale i na prevádzku všetkých elektrických spotrebičov.

4) Krátka doba návratnosti investície
Návratnosť investície do tepelného čerpadla je i bez akýchkoľvek dotácií a finančných podpôr od 3 do 8 rokov v porovnaní s najbežnejšími systémami vykurovania. Viac informácií – koľko konkrétne tepelné čerpadlo ušetrí, nájdete v kapitole Príklady úspor s tepelným čerpadlom.

5) Ekologická prevádzka
Nízka energetická náročnosť minimalizuje záťaž na životné prostredie . Väčšinu tepla na vykurovanie, chladenie alebo ohrev teplej vody získame prostredníctvom tepelného čerpadla priamo z nášho okolia a bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na prírodu. Oproti konvenčnému spôsobu vykurovania podstatne znižuje exhalácie pevných častíc (popolčeka, prachu) a plynov s obsahom uhlíka (najmä CO2) do nášho ovzdušia. Využitie tepelných čerpadiel, v spojení s ekologicky šetrnou výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, predstavuje jednu z najúčinnejších metód boja proti globálnym zmenám klímy.

6) Komfort
Moderná technológia a regulácia poskytuje všetkým zákazníkom komfortnú prevádzku bez obsluhy, ktorá zabezpečí tepelnú pohodu v danom objekte. Tepelné čerpadlo môžete napr. ovládať prostredníctvom internetu. Pri prevádzke tepelného čerpadla nehrozí nebezpečenstvo výbuchu, vznietenia, ani otrava oxidom uhoľnatým. A čo by vás ďalej mohlo zaujímať? Napríklad – aký je princíp tepelného čerpadla, alebo aké sú úspory tepelného čerpadla.

7) Lacná klimatizácia
Všetky naše tepelné čerpadlá môžu v letných mesiacoch plnohodnotne chladiť (klimatizovať) . Nákupom takéhoto zariadenia súčasne nadobúdate dokonalý zdroj chladu pre letné obdobie, pretože vďaka konštrukcii má v porovnaní s klasickou klimatizáciou približne polovičné prevádzkové náklady. Navyše i v režime chladenia môže súčasne ohrievať teplú vodu pre potreby domácnosti.

Zdroj: Internet