Menu
TEP8 530 Dom Vrt
TEP8-530-dom_vrt
Vrt K Domu
TEP6.1-530-zemny

Podzemné vrty majú minimálne požiadavky na plochu pozemku, v záhrade si nevyžadujú takmer žiadne miesto. Vrt siaha zvyčajne do hĺbky 30 – 70 m. Prenos tepla medzi zemou a tepelným čerpadlom zabezpečuje nemrznúca zmes, ktorá prúdi v plastových potrubiach uložených vo vrtoch. Priemerný ročný vykurovací faktor zariadenia je 3 – 3,5. Podzemné sondy dosahujú o niečo vyššiu energetickú účinnosť ako zemný kolektor; realizácia vrtu pre sondu je však spojená s vyššími obstarávacími nákladmi. Avšak v priebehu 5 až 7 rokov sa vám vložené investície vrátia späť.

Pre rodinný dom postačujú jeden až dva vrty. Minimálna vzdialenosť medzi vrtmi by mala byť 10 m, aby nedochádzalo k vzájomnému tepelnému ovplyvňovaniu, príp. narušeniu okolitých vrtov.

Zdroj: Internet