Menu
Paralelne Pripojenie Fotovoltaika 1024×512
Paralelne-pripojenie-fotovoltaika-1024×512

Fotovoltaika je premena svetla na elektrickú energiu.  História siaha až do roku 1839, kedy za objavom stál francúzsky fyzik Alexandre Edmond Becquerel.
Trvalo viac ako 100 rokov, kým bol vyrobený prvý solárny článok v Bell laboratóriách. Fotovoltaika je spôsob vyrábania elektrickej energie premenou slnečného žiarenia na jednosmerný elektrický prúd pomocou polovodičov, ktoré vykazujú fotovoltaický jav. Je to priama premena svetla na elektrinu na atómovej úrovni. Niektoré materiály vykazujú vlastnosti, ktorým sa hovorí fotoelektrický efekt, ktorý spôsobuje, že tieto materiály absorbujú fotóny zo svetla a uvoľňujú elektróny. Výsledkom ich zachytenia a usmernenia je elektrický prúd.
Fotovoltaická energia je pravdepodobne tá najčistejšia a najbezpečnejšia metóda výroby elektrickej energie. Fotovoltaika má početné prínosy pre životné prostredie: nezaťažuje ho, je to tichý spôsob získavania elektiny, solárne články vyžadujú len malú údržbu a ako domáci zdroj elektriny vyrába bezpečne elektinu a domácnosti sa tak stanú úplne nezávislé na dodávateľoch.