Menu
Img 7579
Img_7579

Tepelná pohoda je stav, keď máte doma ideálne teplotné podmienky a cítite sa príjemne. Nie je vám ani veľmi zima, ani príliš teplo a nemusíte sa neustálym obliekaním a vyzliekaním prispôsobovať nevyhovujúcej teplote. Stav tepelnej pohody možno dosiahnuť aj napríklad inštalovaním systému podlahového vykurovania. Podlahové vykurovanie si čoraz častejšie nachádza svoje miesto v rodinných domoch a nahrádza klasické radiátorové vykurovanie. Ide o moderný nízkoteplotný vykurovací systém, ktorý má svoje výhody: energeticky úspornú prevádzku, zabudovanie v podlahe bez rušivých vplyvov v interiéri, rovnomerné šírenie tepla do celého priestoru a pozitívny vplyv na zdravie. Prevádzka podlahového vykurovania je hygienická,minimálna vlhkosť stien bráni vzniku plesní a keďže nevíri vzduch, steny a vykurovacie plochy neznečisťujú unášaný prach, čo znižuje riziko vzniku alergií.

Podlahové vykurovanie nie je výdobytkom súčasnosti. Celé tisícročie sa na zlepšenie tepelnej pohody využíval otvorený oheň, neskôr oheň uzavretý do krytých ohnísk, predchodcov neskorších kachieľ. História podlahového kúrenia siaha až do času pred príchodom Ježiša Krista na zem. Archeologické vykopávky a historické záznamy ukazujú, že ako prví používali podlahový vykurovací systém starovekí Rimania. Z obdobia rímskej ríše sa dokonca zachovalo jednoduché ústredné vykurovanie Hypocaustum – vykurovanie zdola. Skladalo sa z kúreniska obsluhovaného z podzemného priestoru vedľa budovy a zo sústavou kanálov, ktorými sa spaliny odvádzali pod podlahou miestnosti do zvislých prieduchov v obvodnom murive a do ovzdušia. Dnes by sme toto vykurovanie nazvali podlahové. Podlahové kúrenie sa stalo bežnou súčasťou požiadaviek, ktoré má moderný dom či byt spĺňať. Opierajúc sa o historické pramene môžeme dôjsť k záveru, že tento systém kúrenia existuje približne rovnako ako samotné kúrenie a ľudstvo si jeho komfort užíva už viac ako dvetisíc rokov.

Zdroj: Internet