Menu
Vrt K Domu

Ponúkame predaj, montáž a servis tepelných čerpadiel so systémom zem-voda, pri ktorých je primárnym zdrojom zemské teplo. Už v hĺbke cca 40 cm zem nezamŕza a v hĺbke 50 metrov je po celý rok konštantná teplota cca 15°C. Toto teplo môžeme odoberať dvoma spôsobmi. Zemným kolektorom, ktorý tvorí meander zakopaný v relatívne nízkej hĺbke a odoberá teplo z plochy pozemku. Toto riešenie je lacnejšie, avšak pri nedostatočnej ploche kolektora môže dôjsť k zamrznutiu celej plochy pozemku. Druhou možnosťou je sústava vertikálnych zemných kolektorov (geovrtov) s hĺbkou 30 metrov. Je síce investične drahšia, avšak touto investíciou dosiahneme stabilný zdroj tepla nezávislý na vonkajších poveternostných podmienkach.