Menu
TEP1 640 Tepelne Cerpadlo Rez

Realizujeme zapojenie tepelných čerpadiel s vertikálnymi zemnými kolektormi (geovrtmi). Chladivo sa vedie potrubím v tvare písmena U na dno vrtu. Pri návrate do čerpadla sa v druhej vetve potrubia priebežne ohrieva. Kvapalina neprichádza do priameho styku s horninou. Zemné vrty, niekedy označované ako „sondy“, dosahujú hĺbku 30 až 80 m. Špecifický výkon na 1 m hĺbky vrtu je obmedzený na cca 50 W. Teplo získané v lete z prevádzky klimatizácie je možné čiastočne akumulovať v prípade, ak máme tepelné čerpadlo využívajúce pre vykurovanie teplo zeme pomocou vrtov. Viesť ich možno v podloží vhodnom na akumuláciu tepla a vŕtanie, napr. 12 m pod povrchom. Slnečné teplo je potrebné cielene dobíjať, pretože prirodzený prestup tepla z povrchu je v týchto hĺbkach menší. Využiť pritom možno systém solárnych panelov (používaných napríklad aj na ohrev bazénov) alebo iný zdroj lacného tepla.